تاریخ انتشار : جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵
سید کمال پاک فطرت
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس
سید کمال پاک فطرت
منبع : دفتر امور روستایی و شوراها
69019