معاونت امور زیربنایی
علی عبیری

 
تقویت زیرساختها و رسیدگی به امور زیربنایی روستاها مهم ترین عامل در ایجاد آسایش و رفاه بمنظور حفظ سکونت و تولید در روستاها می باشد با توجه به تعدد دستگاههای خدمات رسان و لزوم هماهنگی و نظارت بر عملکرد آنها همچنین نقش دهیاریها در اداره امور داخلی روستاها یکی از وظایف معاونت امور زیربنایی دفتر روستایی، تعیین خط مشی کلی و نظارت عالیه بر برنامه ریزی روستایی و پروژه های اجرا شده در روستاها می باشد، در این راستا معاونت امور زیربنایی در نظر دارد به عنوان برنامه بلند مدت با برنامه ریزی گام به گام شامل جمع آوری به روز و آنلاین اطلاعات ،برگزاری جلسات با دستگاههای اجرایی، تهیه و ابلاغ شیوه نامه های ارشادی و تقویت توان علمی و نظارتی دهیاریها نسبت به ساماندهی فعالیتهای صورت گرفته توسط دهیاریها و سایر دستگاههای اجرایی از مرحله تصمیم گیری تا اختصاص اعتبار و اجرای پروژه ها اقدام نماید.

از جمله اهداف میان مدت این معاونت رسیدگی به وضعیت جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی با توجه به اثرات درازمدت آن بر محیط زیست و منابع محدود آبی می باشد.

ساماندهی وضعیت ساخت و سازهای روستایی و کنترل کیفی پروژه های اجرا شده توسط دهیاریها نیز از اهداف جاری و کوتاه مدت این معاونت می باشد.

مسلماً پیگیری و اجرای تمامی برنامه ها و دستیابی به اهداف، نیازمند همکاری و مساعدت مسئولین ارشد استان به عنوان برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان کلان و فرمانداران و بخشداران به عنوان مدیران منطقه ای می باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته توسط معاونت امور زیربنایی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس در بازه زمانی 93-95

تهیه دستورالعمل تشکیل کمیته های فنی توسط بخشداریها و با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی به منظور کنترل پروژه های عمرانی دهیاریها و سایر دستگاههای اجرایی در روستاها و پیگیری اجرای دستورالعمل مذکور
با توجه به اهمیت بحث نظارت در ارتقاء سطح کیفی پروژه های عمرانی و جهت استفاده از تخصص های مختلف با توجه به تنوع پروژه های در دست اجرا، شیوه نامه ای بمنظور استفاده از توان فنی کارشناسان دستگاههای اجرایی و سایر نیروهای متخصص حاضر در حوزه ی هر بخش تهیه و با پیگیری دفترامور روستایی و همت بخشداران محترم، کمیته های فنی بمنظور بازدید دوره ای از پروژه های دارای اهمیت روستایی تشکیل گردیده است که با تهیه گزارشات مفید نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت پروژه ها خواهند داشت

نظارت و کنترل پروژه های عمرانی اجرا شده توسط دهیاریها در سطح روستاهای استان
بازدیدهای دوره ای توسط کارشناسان دفتر امور روستایی و شوراها از پروژه های درحال اجرا توسط دهیاریهای استان ضمن کمک به بهبود روند اجرا و کنترل اقدامات صورت گرفته توسط دهیاریها ، مشکلات و موانع موجود در این بخش را بیش از پیش مشخص ساخته که در آینده با برنامه ریزی و تهیه شیوه نامه های جدید انشاء الله شاهد بهبود روند انتخاب پروژه ،انتخاب پیمانکار و کنترل بهتر پروژه ها خواهین بود

تهیه و تنظیم فرمت جدید شناسنامه ساختمانی جهت بناهای واقع در خارج از حریم شهرها و روستاها و چاپ و توزیع آن بین بخشداریهای استان
با توجه به قوانین جاری، شناسنامه های ساختمانی جهت مستحدثات خارج از حریم شهرها و روستاها به عهده ی بخشداریها می باشد که به علت قدمت فرمت شناسنامه های مذکور و کمبودهای فرمت پیشین دفتر امور روستایی با همکاری صاحب نظران و تعدادی از بخشداران محترم نسبت به تهیه و تدوین شناسنامه جدید که دربرگیرنده نیازهای فنی و حقوقی حال حاضر باشد اقدام نمود و پس از تایید نسبت به چاپ و توزیع آن بین بخشداریها اقدام نمود

تدوین و ابلاغ روند تعریف پروژه های عمرانی دهیاریها به گونه ای که ضمن رعایت صرفه و صلاح عموم اهالی روستا موارد قانونی نیز رعایت گردد
با توجه به اینکه تعدادی از پروژه های عمرانی اجرا شده توسط دهیاریها به علل گوناگون از جمله عدم اشراف دهیاران و شوراها به مسائل فنی یا اعمال سلیقه های شخصی در محلهای نامناسب و با مشکلات اجرایی مواجه شده اند تصمیم گرفته شد شیوه نامه ای به منظور راهنمایی دهیاران در مراحل مختلف پیشنهاد وانتخاب پروژه ، برگزاری مناقصه و نحوه کنترل مراحل اجرا و پرداختهای مالی تهیه گردیده که با اجرایی شدن این امر بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد 

بازدید از روستاها با درخواست فرمانداران محترم بمنظور بررسی و حل و فصل مشکلات ایجاد شده بین دهیاران و پیمانکاران پروژه های عمرانی
با توجه به گستردگی استان و تعداد پروژه های عمرانی اجرا شده توسط دهیاریها در برخی موارد مشکلات قانونی و اختلاف نظرهایی فیمابین دهیاری و پیمانکاران و یا سایر دستگاههای اجرایی ایجاد میگردد که فرمانداران محترم با ارجاع موضوع به دفتر امور روستایی و شوراها خواستار بازدید از روستا و حل مشکل میگردند

تهیه شناسنامه روستایی و پیاده سازی آن در بستر اینترنت بمنظور جمع آوری آمار و اطلاعات به روز روستاهای دارای دهیاری و ابلاغ تکمیل آن به دهیاران
استان فارس با توجه به گستردگی و تعداد زیاد روستاها که درحال حاضر تنها تعداد روستاهای دارای دهیاری افزون بر هزارونهصد روستا گردیده است امکان گردآوری آمار و اطلاعات از طرق معمول بسیار زمان بر می باشد لذا استفاده از فناوری های نوین علاوه بر کمک به گردآوری اطلاعات به روز موجبات ارتقاء دانش دهیاران را نیز فراهم خواهد نمود . در این راستا با صرف زمان زیاد دفترچه ای از اطلاعات مورد نیاز تهیه و در اختیار فرمانداریها قرارگرفت تا ضمن ابلاغ به دهیاران اطلاعات اولیه بمنظور تکمیل بانک اطلاعاتی جمع آوری گردد . در همین راستا نسبت به پیاده سازی دفترچه مذکور در بستر اینترنت بگونه ای که ورود اطلاعات از سوی دهیاران به سهولت صورت پذیرد نیز انجام گرفته و بالغ بر چهل درصد دهیاران اطلاعات درخواستی را وارد سامانه نموده اند که انشاء الله با احتمام و تاکید بر ادامه کار با تکمیل صد درصدی اطلاعات یکی از مشکلات عمده ی برنامه ریزی روستایی مرتفع خواهد شد

پیگیری موضوع دفن بهداشتی پسماند روستایی و شرکت در بازدیدها و جلسات شهرستانی مرتبط بنا به درخواست فرمانداریها
    با توجه به مضرات زیست محیطی و آثار نامطلوب دفن غیراصولی پسماندهای روستایی و یا رها سازی آن در طبیعت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس ضمن انعقاد قرارداد با مشاور و با همکاری دانشگاه شیراز مناطق مختلف استان را مورد بررسی قرارداده و با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات مشاور نسبت به شناسایی زمین های مناسب بمنظور احداث مراکز جمع آوری و دفن پسماند اقدام نموده است و مختصات UTM نقاط مذکور را بمنظور بررسی و پیگیری تملک زمین به فرمانداریهای استان اعلام نموده است و امید است پس از انجام مراحل تملک بتوان با تامین بودجه مورد نیاز نسبت به احداث سایتهای دفن پسماند اصولی اقدام نمود

تشکیل جلسات با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بمنظور تشکیل اکیپ های داوطلب جهت اطفاء حریق در روستاهای مجاور جنگلها
در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان شهرداریها و دهیاریهای و سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و با توجه به اهمیت حفاظت از منابع ملی معاونت امور زیربنایی دفتر امور روستایی با تشکیل جلساتی با اداره منابع طبیعی استان ضمن برگزاری دوره های آموزشی جهت دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی زمینه ی تشکیل گروههای داوطلب اطفاء حریق در روستاهای مجاور جنگلها را فراهم نموده و سعی در پیگیری جذب اعتبار بمنظور تهیه وسائل مورد نیاز و بیمه ی حوادث نیروهای داوطلب با مسئولیت دهیاری را دارد 

شرکت در جلسات و کمیته های متعدد
معاونت امور زیربنایی دفتر امور روستایی به عنوان نماینده دفتر در جلسات متعدد و مرتبط با امور روستایی از قبیل بهداشت عمومی پدافند غیرعامل و.... سعی در همکاری با سایر دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی و گسترش اجرای برنامه های دولت در روستاها نموده است

پیگیری مشکلات عمرانی و زیربنایی روستاها طبق درخواست فرمانداریها و یا دهیاریهای تابعه از طریق دستگاههای اجرایی
با توجه به تعداد زیاد روستاهای استان و مکاتبات متعدد در زمینه مسائل زیربنایی روستاها از قبیل راه ارتباطی ، آب آشامیدنی و.... حجم قابل توجهی از پیگیریهای دفتر امور روستایی مربوط به امور زیربنایی روستاها می باشد

پیگیری و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با دهیاریها و امور روستایی
ابلاغ به روز بخشنامه ها و دستورالعملهای استانی و کشوری و پیگیری اجرای آنها از مسئولیت های مهم دفترامور روستایی در راستای قانونمند شدن امور روستاها بوده و همواره در دستور کار دفتر قرار داشته است

جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف
یکی از مسئولیت های محوله به معاونت امور زیربنایی اداره کل امور روستایی و شوراها گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز دستگاههای فرا دستی مرتبط با امور روستایی بوده و دقت در ارائه آمار و اطلاعات صحیح بمنظور برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد توجه قرار گرفته است

پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری مسائل و مشکلات مراجعین روستایی در زمینه های مختلف (مسائل زیربنایی روستاها، مشکلات کشاورزی ، شکایت از عملکرد دهیاران و....)
با توجه به ماهیت مشکلات مراجعین و ارباب رجوع های مستقیم اداره کل امور روستایی ، معاونت امور زیربنایی پاسخگویی، راهنمایی و پیگیری مشکلات بخش عمده ی مراجعین را به عهده دارد.
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است