روستاهای هدف گردشگری استان فارس:

 
ردیف شهرستان بخش دهستان روستا
۱ آباده مرکزی بیدک چنار
۲ ارسنجان مرکزی علی آبادملک اسلام آباد
۳ استهبان مرکزی ایج رودبال
۴ اقلید سده آسپاس آسپاس
۵ اقلید سده دژکرد تنگ براق
۶ بوانات سرچهان سرچهان قنات ابراهیم
۷ بوانات مرکزی سیمکان سیمکان
۸ بوانات مزایجان سروستان امام زاده بزم
۹ پاسارگاد مرکزی کمین قوام آباد
۱۰ خرامه کربال دهقانان کمجان
۱۱ خرم بید مرکزی خرمی قصر یعقوب
۱۲ خرم بید مشهد مرغاب شهید اباد خورجان
۱۳ داراب جنت قلعه بیابان نوایگان
۱۴ داراب رستاق رستاق لایزنگان
۱۵ سپیدان مرکزی خفری ده کهنه
۱۶ سپیدان مرکزی شش پیر بهرغان
۱۷ سپیدان مرکزی شش پیر کهکران
۱۸ سپیدان مرکزی کمهر کمهر
۱۹ سپیدان مرکزی کمهر مارگون
۲۰ سپیدان همایجان همایجان رودبال
۲۱ سروستان کوهنجان مهارلو دوبنه
۲۲ سروستان کوهنجان مهارلو مهارلو نو
۲۳ سروستان مرکزی کوهنجان کوهنجان
۲۴ شیراز ارژن دشت ارژن دشت ارژن
۲۵ شیراز زرقان بندامیر بندامیر
۲۶ شیراز مرکزی دراک قلات
۲۷ فیروزآباد مرکزی احمد آباد آتشکده
۲۸ فیروزآباد مرکزی احمد آباد موشکان
۲۹ فیروزآباد مرکزی جایدشت روزبدان
۳۰ قیروکارزین افزر افزر هفت اسیاب
۳۱ کازرون جره وبالاده دادین دادین علیا
۳۲ کازرون مرکزی دریس دوان
۳۳ کازرون کوهمره کوهمره دوسیران
۳۴ کوار مرکزی فرمشکان خرمایی
۳۵ لارستان بیرم بالاده کریشکی
۳۶ لارستان جویم هرم کاریان
۳۷ لامرد علامرودشت علامرودشت کهنویه
۳۸ مرودشت درودزن ابرج کندازی
۳۹ مرودشت درودزن درودزن دشتک
۴۰ مرودشت سیدان خفرک فاروق
۴۱ مرودشت کامفیروز کامفیروز جیدرزار
۴۲ ممسنی دشمن زیاری دشمن زیاری پاقلعه
۴۳ ممسنی مرکزی بکش یک سراب بهرام
۴۴ ممسنی دشمن زیاری دشمن زیاری ده گپمحمودی
۴۵ نی ریز آباده طشک بختگان ده مورد
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است